Certifikace

ČSN OHSAS 45001:2018

 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro: 

  • projektování a výstavbu trubních vedení včetně elektroinstalací, zemních prací a katodové ochrany potrubí

ČSN EN ISO 14001:2016

 

Systém environmentálního managementu pro:

  • projektování a výstavbu trubních vedení včetně elektroinstalací, zemních prací a katodové ochrany potrubí

ČSN EN ISO 9001:2016

 

Systém managementu kvality pro:

  • projektování výstavba trubních vedení včetně elektroinstalací, zemní prací a katodové ochrany potrubí

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ
A OPRAV VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

  • f: rozvod plynů
  • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
  • VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ
A OPRAV ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  • E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

CERTIFIKACE PROCESŮ DLE TPG 923 01:2015 V ROZSAHU:

G-03, 04

  • Činnosti na PE plynovodech a přípojkách , d bez omezení, přetlak bez omezení
  • Činnosti při provozu a údržbě zařízení protikorozní ochrany, výstavbě a opravách zařízení protikorozní ochrany

KATODICKÁ OCHRANA

Katodická ochrana kovových zařzení uložených v půdě nebo ve vodě v oblasti plynárenství, vodárenství a petrochemie

Produkt: MIVET – kiosek stanice katodové ochrany

Máte pro nás práci? Neváhejte nás kontaktovat!