O nás

Mivet

O firmě

Firma MIVET byla založena v roce 1990 fyzickou osobou panem Milanem Turenou. Obchodní název MIVET získal v r. 1991 osvědčením o zápisu ochranné známky od úřadu průmyslového vlastnictví. Ke dni 18. 7. 2005 byla převedena na společnost MIVET, s.r.o. Jedná se o firmu s třicetiletou působností na trhu. Hlavní zaměření firmy je na projektování a výstavbu trubních vedení včetně elektroinstalací, zemních prací a katodové ochrany potrubí.

Společnost MIVET, s.r.o. je od akreditované společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. držitelem certifikátů systému jakosti ČSN EN  ISO 9001:2016,  managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Dále je společnost držitelem certifikátu TPG 923 01:2015 v rozsahu G-P3,O3,O4 od společnosti ČSSP – Česká společnost pro svařování produktů.

Máte pro nás práci? Neváhejte nás kontaktovat!