Elektromontážní práce

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

—   elektroinstalace do 1000V i ve výbušném prostředí (kompresní stanice na tranzitních plynovodech, rozdělovací uzly na tranzitních plynovodech, předávací stanice, regulační stanice, sklady PHM/ČEPRO/ apod.)

—   montáž katodové ochrany vč. výroby vlastních komponentů (kiosek SKAO typ MIVET)

—   montáž dálkových přenosu dat

—   montáž veřejného osvětlení

mivet-elektromontazni-prace
Máte pro nás práci? Neváhejte nás kontaktovat!