Speciální práce

SPECIÁLNÍ PRÁCE

   Battery box

—   FVE

—   Kontrola izolace potrubí Pearsonovou metodou

mivet-sluzby-specialni-prace-600x350

Peasonova metoda — vyhledávání vad izolací na potrubí

Metoda slouží k vyhledávání poruch ochranného povlaku na potrubí uloženém v zemi. Při tom se zavádí mezi izolované potrubí a dobrý zemnič střídavý proud v tónovém kmitočtu. Při pochůzce dvou pracovníků v rozestupu (6 až 9 m) podél potrubí se indukují rozdíly potenciálu ve vrstvě zeminy nad potrubím. Rozdíl potenciálu se zaznamenává a zesiluje se v přijímači tónového kmitočtu. Na místě, kde je tento rozdíl potenciálů větší než průměrná hodnota podél potrubí lze předpokládat defekt potrubí. K vyhledávání vad izolace na potrubí je zapotřebí dvou pracovníků, kteří mají obuv s kovovými hřeby . V blízkosti poruchy izolace potrubí je zvýšena intenzita proudu v půdě, což je snímáno kontakty připevněnými na botách dvou pracovníků a zesilováno přístrojem neseným obsluhou. Obsluhující pracovník A působí jako referenční zemní spojení, pracovník B obstarává uzemnění a spojení se vstupem zesilovače.

Máte pro nás práci? Neváhejte nás kontaktovat!