Výstavba trubních vedení

VÝSTAVBA TRUBNÍCH VEDENÍ

—   činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách; DN bez omezení

—   přetlak bez omezení; PE plynovodech a přípojkách, DN bez omezení

—   přetlak bez omezení

—   produktovodů,  vodovodů,  horkovodů,  parovodů

—   kanalizací

—   melioračních systémů

—   odvodňovacích systémů dálnic (středové odvodnění, meliorační systémy, retenční nádrže)

 

Máte pro nás práci? Neváhejte nás kontaktovat!